Plataforma Virtual de Aldeas Infantiles SOS
Centres Oberts Catalunya

CENTRES OBERTS CATALUNYA

Els serveis d’intervenció socioeducativa, centres oberts, són programes de prevenció on es promou l’atenció integral a la infància i la família, acompanyant-los en l’adquisició d’aprenentatges i promovent-ne el desenvolupament personal i la integració a la comunitat.

L’atenció a la infància es realitza fora de l’horari escolar mitjançant diferents activitats socioeducatives grupals com l’espai d’acollida i berenar, aula d’estudi i biblioteca, activitats esportives, culturals, d’higiene i cura personal, de naturalesa i sostenibilitat, convivència i valors socials, de participació, d’autoconeixement i autonomia, emocionals, excursions i sortides i en períodes de vacances escolars es fan casals i colònies. També es fan activitats individuals com les tutories i el projecte personal de creixement.

L’atenció a la família es realitza en el servei d’intervenció familiar en què es promouen les relacions positives entre les mares pares i fills a partir del desenvolupament de competències parentals mitjançant activitats grupals i individuals.

A més, és un programa que s’integra a la comunitat participant de totes aquelles accions que es realitzen al municipi i promovent noves accions comunitàries.